معاونت فرهنگی


مدرسه سلام دیباجی برای تربیت شهروند سالم سعی بر این دارد ابتدا حس انگیزه و دغدغه را در بین دانش آموزان تقویت کرده و سپس مربی با دانش آموز مثل دوست رفتار کند اما دوستی که حد و مرزها را نگه می دارد. با این اقدام دانش آموز یاد می گیرد که چه رفتارهایی را باید از خود بروز داده و چه رفتاری را نباید در اجتماع و یا برخورد با دیگران از خود نشان دهد.

معاونت فرهنگی

اهمیت و برنامه های معاونت فرهنگی

سلام دیباجی برای تربیت صحیح دانش آموزان حس اعتماد را هم در آنها پرورش داده و سپس محیط را صرفاً تبدیل به محیط درس نمی‌کند یعنی باید بطور مثال کلاس هم همانند زنگ پرورشی اداره شده و بایدها و نبایدها، هنجارها و ناهنجاری‌ها به دانش آموز آموخته شود. در سلام همت دانش آموز باید اجازه داشته باشد که دغدغه ها و دل نگرانی های خود و مدرسه را برای مربی و مسئولین تعریف کرده و از آنها کمک بخواهند.

کادر معاونت

داود نامور

داود نامور

معاون فرهنگی

علیرضا محمدحسنی

علیرضا محمدحسنی

مسئول رسانه

گالری عکس از فعالیت ها

کلاس تولید محتوا و سرود

کلاس تولید محتوا و سرود

کلاس های فن بیان و آشپزی

کلاس های فن بیان و آشپزی

کارگاه مهارتی مکانیک عمومی

کارگاه مهارتی مکانیک عمومی

بیشتر بخوانیم:   معاونت اجرایی